หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

System Engineer

วิศวกรระบบ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Manage and oversee following systems:
 • - Computer Hardware & Software
 • - Windows System, Application Server, Database Server
 • - Active Directory, E-Mail, Web Application Server, File Server
 • - Virtual Machine , Cloud Computing & Storage
 • Monitor, check and report daily system performance
 • Handle and support users’ request via various channels e.g. Remedy, e-mail and telephone
 • Service Desk Support
 • Patch Management: inspect and update Windows and related Security Patch
 • System Backup & Recovery: examine daily system backup and handle system recovery
 • Incident Support aligned with SLA
 • Problem Management: analyze root cause aligned with SLA
 • Anti-Virus Management: keep updating Anti-virus Pattern and Agent
 • Update System Document
 • Supervise Data Center’s Servers Operation
 • Administer Software Backup Management and Storage Snapshot
 • Coordinate with vendors to provide Computer Hardware & Software maintenance and problem solving in case of incidents occurred
 • Database Backup & Recovery
 • Database Replication: configure and examine replication errors
 • Follow standards of ISO and others
 • Any other tasks assigned by supervisor
คุณสมบัติ
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering (GPA higher than 2.75), Computer Science (GPA higher than 3.0) or any related fields
 • At least 1 year working experience in Computer Hardware & Software, Window System, Active Directory, Web Application Administration, SQL Database, Virtual Machine, Cloud Computing, Windows Patch Management, System and Database Backup & Recovery, Database Replication, Anti-virus Managementor related fields
 • Background in Windows System Administration, Shared File Administration, Exchange Server Administration, Active Directory, SQL Server Administration, Web Applications Administration and Support
 • Ability to administer Application Servers
 • VMware experience: Provisioning new guest VM, Relocate guest VM, Configure guest VM, Provisioning new virtual switch in vSphere, Configure virtual switch, Provisioning new OS in physical server, Decommission guest VM, Decommission system in physical server, Migrate VM, Convert Physical to VM, Monitoring VM by VC Ops & Create and Deliver Utilization Report from VC Ops
 • Experience in Dell Server, Dell Storage andNetApp Storage
 • Ability to handle and fix problems with servers
 • Good understanding in Application Architecture of PI, PDMS and Engineering Software (if any)
 • Good communication skill and teamwork with cross function
 • Strong coordinating and supervision skill
 • Good interpersonal skill with leadership and pressure handling
 • Be able to work up-country as assigned
 • Good command of English (Required TOEIC score at least 550)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    PTT Digital Solutions  was established on July 7, 2006 with an aim to enhance added value to the companies in PTT Group through operating, executing and applying its information technology and communications services with excellence in the most professional manner.
    We deliver an excellence IT services and always improve our ability to develop IT solutions to meet the specific needs of our clients’ business. We embrace the highest capability and integrated ICT experts from four companies-the major shareholders. We focus on providing great care, developing talented personnel, and offering great opportunities to support our employees’ sustainability growth to increase their professionalism. PTT Digital provides best-in-class ICT solutions and we are confident that PTT Digital is more than ready to render services and create new innovative IT solutions with efficiency to our customers.

 
ที่อยู่ : Energy Complex Building A, 4th-5th Floor, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2140-2000
โทรสาร : 0-2140-2999
โฮมเพจ : http://www.pttdigital.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด