หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Junior System Engineer/ Senior System Engineer

วิศวกรระบบ
บริษัท เอสซีเอสไอ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Support ลูกค้าเกี่ยวกับระบบ Hardware , Server , Storage , Tape, NAS , Computer, Switch

• Support ลูกค้าเกี่ยวกับระบบ Vmware ESXI , HyperV , Windows server, Nutanix , Linux , AIX

• Support ลูกค้าเกี่ยวกับระบบBackup Veeam, TSM ,Netbackup , Symantec, Backup Exec

• Support ลูกค้าเกี่ยวกับระบบ AD , DHCP , Windows server

• Support ลูกค้าเกี่ยวกับระบบ Network , Core Switch , Switch, Wireless

• มีความรู้ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องทุกด้าน

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา/วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CIS), คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware Server ( DELL / Lenovo / HPE /IBM )

• มีความรู้พื้นฐานด้าน MS Windows OS , AD , MS SQL

• มีความรู้พื้นฐานด้าน Software vmware , veeam, Comvault , Netabckup , TSM , Nutanix

• มีความรู้พื้นฐานด้าน Network CISCO

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• หากมีความรู้ด้าน vmware , Linux SUSE/RHEL , Backup (veeam,TSM,Comvault) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

SCSI establishes from a group of professional people in Information Technology Industry. Our management team owns experiences in professional consultancy services. We have experiences in delivering the best IT and Telecom solution to our customers in different business sectors, such as Retail, Manufacturing, Finance, and Telecommunication Industries. We have experiences in delivering our best service for customer’s application development, hardware recommendation, system implementation, network security, troubleshooting, and system maintenance boundaries.

We are looking for energetic and professional people to join our project in position of:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 2521/69 Biz Town, Ladprao Rd., Khwang Klongchaokunsingha, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2955-9873-4 # 222, 095-786-2444
โทรสาร : 0-2955-9875 ext.5
โฮมเพจ : http://www.scsi.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสซีเอสไอ จำกัด