หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

System Engineer (Software Business)

วิศวกรระบบ
ด่วนมาก!
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (คลองสาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
As a member of Technical Support Team, Technical Support Engineer will responsible for management of software architecture development and technical support for both internal and external as followings:
• Participating in development of physical design specification of the project which includes software architecture, platform, deployment, etc.
• Initiating and maintaining environments for development and test such as H/W, 3rd party S/W and Network.
• Controlling the configuration management of the project including software/document version control, and software build process.
• Participating in project implementation plan, and performing/conducting project implementation tasks such as software installation, system configuration, etc.
• Evaluating new technology and applying the appropriate technology for software development process.
คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or any related fields.
• At least 1-2 years of experience in the maintenance of computer systems, Network & Server
• Experience in IT fields especially software configuration management
• Knowledge of OS such as Linux or Unix, Windows.

Strong config Linux Server.
• Knowledge of RDBMS especially performance tuning such as Oracle and SQL Server.
• Knowledge of Web/Application Server such as JBoss and Tomcat.
• Knowledge of CMMI and SOA will be an advantage.
• Fair in written and spoken English.
• Ability to work creatively and analytically.

Advanced Research Group Co., Ltd.
Location: Klongsan
www.arsoft.co.th 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • Life insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เยี่ยมป่วย เยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด
เกี่ยวกับบริษัท
ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ของกลุ่มเออาร์ มุ่งเน้นในการทำวิจัย และพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ และบริการในโลกของข้อมูล ข่าวสารไร้พรมแดน หรือยุคดิจิตอล โดยเป็นศูนย์กลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์และ แอพลิเคชันต่างๆของกลุ่มเออาร์ ตลอดจนให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

AR Soft focuses on research and development on state-of-the-art information technology, which is an important infrastructure underlining products and services in our borderless world. In today’s highly competitive and speedy environment, our software development methodology and standard have been continuously improved to deliver value to our customers faster and with higher quality. AR Soft is able to provide software solutions on well-known operating systems, i.e. Windows, UNIX using most popular databases such as MS-SQL, Oracle. We have specific teams with specific skill sets to understand customers’ requirements in terms of businesses and technologies to effectively support the development on both Java and .NET platforms. We also expand our business line to Mobile technology, including iPad, iPhone, Android, and others.

Products and Services

• Custom Application Development
• Web Service Development
• Business Intelligent (BI) System Development
• Mobile Application Development
• System Integration or Software Solution
• System Maintenance and Support

Awards

AR Soft has received CMMI (Capability Maturity Model Integration) level 3 certification, the world quality assurance on software development process and company’s operation, this bring more recognition and reliability to our customers.

We are looking for enthusiastic and creative individuals to join our expanding operation and ambitious future growth. Career opportunities and fast advancement will be provided for right candidates in the following position: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 27 Charoen Nakorn 14 Rd., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600 THAILAND 10600
โทรศัพท์ : 0-2439-4600
โทรสาร : 0-2439-4616-7
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด