หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

System Engineer Supervisor (at Rachadamnoen, Head Office)

หัวหน้าวิศวกรระบบ
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (พระนคร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT

- ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

- ดูแลปรับปรุงให้ระบบมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ทั้งด้าน Hardware, Software, Network

- ศึกษาทดสอบพัฒนา Hardware, Software, การสื่อสารข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

- มีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz (Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 64-74 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02- 622-3000 ต่อ 213 หรือ 227
โทรสาร : 02- 622-3028
โฮมเพจ : http://www.thonburi.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด