หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Technical Architect ( Microservices)

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Scope of the role: (สรุปขอบเขตงาน)
The role will be hands-on, designing and developing microservices on our Enterprise Digital platform. Working within an Agile Squad, you'll refine, plan and implement user stories ensuring the quality and integrity of the platform through appropriate technology, standards and best practice.
Job Objectives: (วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่ง)
1. Actively shape the scope, requirements and technical details of projects
2. Develop architectural solutions in collaboration with business, partners and Internal IT teams. Reviewing and validate solutions produced by the different programmes.
3. Code POCs and contributing to MVP solutions.
4. Work with the agile teams on design and estimation tasks
5. Detailed and focused but with the ability to ‘see the bigger picture’
6. A problem solver and analytical

We are very happy if you,
7. Knowledge of Banking products and services a distinct advantage.
8. Sound experience working with a broad range of architectural patterns (e.g. SOA, Microservices)
9. In-depth knowledge of one or more cloud platforms (eg. AWS, Azure)
10. Knowledge of database architectures, data modelling, SQL and NoSQL approaches.
11. Proficiency in creating a broad range of architecture documentation
12. Ability to conduct in-depth design reviews of large systems
13. Understanding of DevOps culture, practices and tools.

คุณสมบัติ
 Job Specification and Qualifications: คุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง
Education (ระดับการศึกษา) Bachelor’s degree/Master’s degree

Work Experiences: (ประสบการณ์ / สาขา)
• 7+ Years of working experience
• Good banking business knowledge
• Strong knowledge in project/program managements
• Knowledge in banking/financial technologies
• Knowledge in Mobile Technologies, Internet Technologies, IoT, Blockchain, Cloud, Big Data analytics
• Full practitioner of SDLC and other relevant system development management processes; as well as agile methodology like SCRUM
Specialized Knowledge & Skills (ความรู้และทักษะเฉพาะ)
• Strong leadership in drive innovation in the organization.
• Strong Business Analysis skill, full understanding of industrial best practise.
• Strong planning, analytical & critical thinking, organizational, change management skill.
• Leadership experience to lead and motivate a team of analysts and developers, and a strong desire to work In a team environment.
• Communication skill, Interviewing skill and Negotiation skll
• Understanding of the basic financial, business model and processes
• Problem solving and structured analysis skills
• Strategic thinking, Analytical skill and System design methodology
• Conduct/Presentation skill and Running effective meetings
• Project management skills
• Team management and delegate
• Interpersonal skill
• Written and spoken English

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เปิดดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน

ธนาคารไทยเครดิตฯ เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ ที่พร้อมให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ทั้งบริการทางด้านเงินฝาก และบริการด้านสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ฯลฯ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ตอบรับทุกความต้องการทางการเงินของคนไทยอย่างมีเครดิต เพราะเราเชื่อว่า “ ไม่มีใครเข้าใจคนไทย เท่าคนไทยด้วยกัน


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Rujipa
ที่อยู่ : 121/77 RS Tower Bldg., 26th Fl., Ratchadaphisek, Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-697-5300 ต่อ 3688
โทรสาร : 0-2642-3096
โฮมเพจ : http://www.tcrbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)