หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Technical Sales/Sales Engineer (งานขายและเทคนิค : ระดับ Senior Officer - Supervisor)

Technical Sales/Sales Engineer (งานขายและเทคนิค : ระดับ Senior Officer - Supervisor)
ด่วนมาก!
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Products : Polymers

**ลักษณะงาน คือ งานขายสินค้าและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า**

• Acquires a thorough working knowledge of all products and applications as well as develops all necessary professional selling skills.

• Makes the sales plan to cover the areas assigned in the most effective and economic manner. Frequent visits the existing and potential customers. Sells products to customers to achieve the agreed budget and targets. Takes customers’ orders and prepares order forms with full details to Sales Coordinator. Furthermore, follow-up direct shipment status and delivery of goods to customers on time in full.

• Maintains and develops relations with customers and provides them with commercial and technical service as well as promotes goodwill of the organization.

• Responds to all customers’ problems on products, delivery, documents, etc.


**The company work Mon - Fri (08.30 - 17.30)**

คุณสมบัติ
  • Bachelor's degree in Engineering or Science (Major Petrochemical, Polymer, Chemical or relate field)
  • At least 3-5 years experience in Sales, R&D or Process Engineer. If have experience in Sales will be an advantage.
  • Excellent interpersonal, good communication skill and customer-oriented mindset.
  • Strong initiative, problem solving skill and proactive.
  • Good command of English and computer literacy: MS Offices-Word, Excel, Power point.
  • Own car with license.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ปิโตรเคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยียาง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีพลาสติก
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีสิ่งทอ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : พอลิเมอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ปิโตรเคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศกรรมปิโตรเลียม
สวัสดิการ
1. Salary : The salary will depends on experiences + Vehicle allowance + Petrol allowance + Cost of living allowance
2. + Expressway allowance + Phone + Language skill incentive pay (based on TOEIC score) + others
3. Provident Fund (4-8%)
4. Bonus (Fix bonus and performance bonus)
5. Overtime pay
6. OPD Medical Fee
7. Annual Physical Checkup
8. Group Life Insurance
9. Dental Fee
10. Annual Leave (6-12 days per year)
11. Birthday Leave
12. Business Leave
13. Company Trip
14. New year party
15. Knowledge development & training program
16. Other allowances (Childbirth, wedding, Funeral & others)
17. Good environment to work (fitness, yoga & etc. activities in office)
18. Work Mon-Fri (8.30-17.30)
19. Etc.

เกี่ยวกับบริษัท

Global Connections Public Company Limited. Is one of the most dynamic and fastest growing companies in distribution of Plastics and Petrochemicals Industry with sales turnover over 3.97 billion baht in the year 2016. Our rapid business expansion creates challenging career opportunities for young, new generations to join our team in the following positions:
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Panchita / Human Resource
ที่อยู่ : 13/1 Moo 2 Kingkaew RD. Rachatava Bangplee Samuthprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2763-7921,0-2763-7999 Ext. 210
โทรสาร : 0-2763-7945
โฮมเพจ : http://www.gc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)