หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Technical Team Lead (PL/SQL-Oracle)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Taking a leadership role, acting either as/or Developer Team Lead to ensure the team is both fully supported and following Project methodologies (Waterfall, Agile)
 • Ensuring your team have clear understanding and agreement on team engineering processes (coding best practice, reviews etc.) and Agile processes and ceremonies
 • Conduct design and code reviews
 • Ensuring requirements are fit for purpose and detailed design is aligned with solution design, ensuring long term maintenance and support are key design considerations.
 • Taking responsibility to ensure team sprint commitments are met and delivery is planned effectively, reporting status to project team
 • Liaising and collaborate effectively with stakeholders outside the team
 • Resolving complex technical issues, collaborating with team members and domain experts to identify effective solutions
 • Mentoring and/or training entry-level software engineers, ensuring they are knowledgeable in critical aspects of their roles
 • Manage and oversee technical projects
 • Provide specific technology expertise to help drive innovation
คุณสมบัติ
 • 7+ years’ experience leading a Development team.
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Management Information Systems, or a related field.
 • Good Command verbal and written English skills.
 • Proficient knowledge with Java, PL/SQL - Oracle, Angular, Bootstrap, and Spring
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Regional Container Lines Public Company Limited is a leading of International Logistics Business in Asia Pacific. Now we are looking for the energetic person to join our team in the following position : 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 127/35 Panjathani Tower 30th Floor, Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-1068
โทรสาร : 0-2296-1098
โฮมเพจ : https://www.rclgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)