หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Technician

ช่างเทคนิค
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประชุม เพื่อรับแผนการดำเนินงาน และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง
- ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า อุปกรณ์ ระบบการใช้งานตามแผนงานที่กำหนด
- ซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ หลังการส่งมอบงานหรือหลังการขาย
- จัดทำผลการปฏิบัติงาน รายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001
- ออกแบบและเขียนลายวงจร PCB
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
**คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
มีประสบการณ์งานติดตั้งระบบ CCTV หรือ Computer Network
มีประสบการณ์งานอิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบและเขียนลายวงจร PCB

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท

Universal Matrix Technology Co., Ltd is a telecommunication system integrator providing the wireless communication total solutions and engineering services, ranging from Consulting to System Integration and Operations. Our services aim to provide the telecommunication total solutions to fulfill the customers’ needs by deploying the state of the art of Radio Frequency communication products.

Founded in year 2001 by a group of renowned management team who had over 25 year-experience in Thailand telecommunication business, Digital Research and Consulting Company Limited  has current paid-up capital of 50 million baht .

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 387/1 Soi Ratchadapisek 14, Ratchadapisek Road, Huaykwang, HuayKwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2692-6655
โทรสาร : 0-2692-7171
โฮมเพจ : http://www.umtex.com