หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Technician Support Engineer (สาขาอิเล็คทรอนิกส์) (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี)

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

=> สนใจส่งประวัติมาที่ e-mail : hr-cpt@mail.canon

1. ซ่อมบำรุง Tooling ตามกำหนดการ PM Plan

2. ซ่อมบำรุง Tooling กรณีมีปัญหาในลายการผลิต

3. แจ้งปัญหา และรายงานผลการทำงานให้หัวหน้างานรับทราบ

4. บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง Tooling ในระบบคอมพิวเตอร์

5. ควบคุม spare part Tooling ในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ และ แมกคาทรอนิกส์ GPA 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point ได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน เพื่อ Support ในลายการผลิต
 • สามารถเข้ากะกลางคืนได้


สนใจส่งใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย, วุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ได้ที่
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม 304 550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140.
Tel. 084-555-9221, 037-284500 # 8106 E-mail : hr-cpt@mail.canon 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี
 • ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
 • ค่ากะ
 • ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี
 • ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท
 • ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด
 • ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ค่าพวงหรีด
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
 • รถรับ – ส่งพนักงาน ตามเส้นทางและระยะทางที่บริษัทกำหนด
 • รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ
 • เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท
 • เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท
 • เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
 • โรงยิม
เกี่ยวกับบริษัท
Great Opportunity to Great Career

- Globalized corporation with more than 250 subsidiaries all over the world
- High and clean technology of products.
- Product of company is copy machine.
- 35,000 million baht of sale per annum in Thailand and more than 1.5 trillion baht worldwide.
- Due to business growth.
- Canon Prachinburi (Thailand) Ltd,. Established in Thailand Since September 2011

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 304 Industrial Park 550 moo 7, Thatoom, Srimahapho, Prachinburi 25140
โทรศัพท์ : 084-555-9221,081-853-3113,037-286000 Ext.8106
โทรสาร : 037-481-435
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด