หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Technology Specialist

Technology Specialist
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนงานโครงการและบริหารการใช้ทรัพยากรในโครงการ
• ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน รวมถึงโครงสร้างค่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
• ออกแบบ วางระบบงาน และพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจ
• เป็นผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนไขเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ ให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ระบบดำเนินไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
• อายุ 30 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศศิภา ฟูปลื้ม
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 02-242-4253
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.