หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Telemarketing Sales Representative

บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
การตลาด , องค์กรการกุศล , ธุรกิจบริการ
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ผ่านการลงทะเบียน คัดกรองจาก Facebook, ช่องทางออนไลน์ต่างๆ, และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับองค์กรผู้ว่าจ้าง ผ่านระบบโทรศัพท์
 • ติดต่อกลุ่มลูกค้าปัจจุบันหรือสมาชิกในระบบฐานข้อมูล เพื่อแจ้งข้อเสนอเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหา
 • ฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้และทักษะด้านการขาย และการตลาด
 • ฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้และทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทจัดขึ้น

สวัสดิการ
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • เงินเดือน และค่าคอมมิชชันสูง เงินโบนัสตามผลงาน
 • โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง
 • หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับมืออาชีพ และหลักสูตรขั้นสูงด้านการบริหารทีมงานขาย และความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานทุกคน
 • บรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร สนุกสนาน
 • โอกาสในการเดินทางไปดูงานที่สาขาอื่นๆ ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของทีม งานสังสรรค์ และกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ
 • ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ วันลาหยุด และผลประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือ ปวช. หรือ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ, การชาย, หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ – บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้
 • มีประสบการณ์ตรง ในงานขายผ่านระบบโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย และมีทัศนคติแบบ “ต้องทำได้”
 • มีอัธยาศัยดี ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
 • มีทักษะด้านบุคคลที่ดี
 • ชอบการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : มัธยมศึกษา
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
 ออมนี่เรส (Omniraise) คือ บริษัทผู้ให้บริการด้านการขาย การตลาด และการระดมทุนรูปแบบใหม่ ให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและเอเชีย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น (โรดโชว์) การขายแบบตัวต่อตัว และบริการทางระบบโทรศัพท์
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่เราได้ช่วยสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชนเพื่อสังคม ในหลายประเทศทั่วโลก และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ออมนี่เรส (Omniraise) มุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายในการทำงาน โดยเรามีสำนักงานซึ่งดำเนินงานครอบคลุมในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฮ่องกง


 
ที่อยู่ : Spaces Summer Hill, 3/F, Summer Hill, 1106 Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2012-5198
โฮมเพจ : https://omniraise.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออมนี่เรส จำกัด