หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Territory Assistant

พนักงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
บริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทำงานร่วมกับทีมฝ่ายขาย ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมขายและแผนกอื่นๆ รวมไปถึงงานเอกสารของทีมฝ่ายขาย

- สร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร ทำกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรกับทางผู้ปลูกและเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

- ให้คำปรึกษาเกษตรกรเกี่ยวกับตัวสินค้าของทางบริษัท

- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- รักในการทำงานสายเกษตร และรักในการทำงานร่วมกับเกษตรกรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถรับผิดชอบงานหนักได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

- ผ่านการเกณฑ์ทหาร

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (MS Offices,Outlook)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • Medical insurance
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ลาบวช
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
เกี่ยวกับบริษัท

Bayer is a global enterprise with core competencies in the Life Science fields of Health care and agriculture. As an innovation company, is sets trends in research-intensive areas. Bayer's product and services and designed to benefit people and improve their quality of life. At Bayer you have the opportunity to be part of a culture where we value the passion of our employees to innovate and give them the power to change. 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 5th Floor 130/1 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2232-7011
โฮมเพจ : http://www.bayer.co.th