หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Testing & Commissioning Engineer

วิศวกรทดสอบระบบ (ระบบสายพานลำเลียง)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , การค้า/นำเข้า/ส่งออก , ไอที - อินเทอร์เน็ต
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลงานด้านการ Testing & commissioning ของระบบสายพานลำเลียง ตามแผนดำเนินงานของโครงการให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านงาน PLC, HLC ยี่ห้อ Siemens รวมถึงงาน Testing & Commissioning อย่างน้อย 7 ปี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานประจำไซต์งานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
( เป็นพนักงานสัญญาจ้างโครงการ )


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Loxley Public Company Limited has operated its business for over 81 years.  It was founded on 15 January 1939 under the name Loxley Rice Company (Bangkok) Limited. Initially, the Company's main activities were exports of agricultural products of Thailand, including rice and timbers

For over seven decades, the business has grown from strength ot strength. In 1957, the Company's name was changed to Loxley (Bangkok) Company Limited and expanded its export businesses as well as distribution of foreign products including industrial products and advanced technology products. Due to its outstanding performance, the Company had attracted a huge number of leading local and foreign corporations, many of which later became the company's business partners. By the year 1988, with an aim to meet the ever-changing market demands, the Company expanded its business to cover technology.

On 1 April 1993 , the Company was transformed into a public company, being listed on the Stock Exchange of Thailand under the name of Loxley Public Company Limited. Our shares began to be traded on 25 January 1994 under the designation “LOXLEY” in the commercial group of stocks.

The Company has always committed to operating its business with a comprehensive range of products and services, focusing on sustainable growth in order to cater client's needs and to manage our assets in accordance with the value-added principle for maximum benefits of shareholders, employees, and the society
 
ชื่อผู้ติดต่อ : พรประทาน
ที่อยู่ : 102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-348-8368
โทรสาร : 0-2348-8385
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)