หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/11/2561
งาน หางาน สมัครงาน
TRANSPORT & WAREHOUSE SUPERVISOR (Chiang Mai)
หัวหน้าฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (เชียงใหม่)
ด่วนมาก!!!
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
PURPOSE OF ROLE
Lead a team of Transport Operators and Warehouse Operators through implementation of the standard operations procedures and work instructions, supported by excellent people management practices, resulting in improved service, productivity, people and customer results.
KEY ACCOUNTABILITIES
 • Lead, motivate and empower employees through effective & open communication, excellent leadership, regular performance feedback and team building in order to maximise customer satisfaction, employee satisfaction and team productivity.
 • Communicate and monitor clear individual performance objectives and service standards.
 • Create a positive and collaborative team environment by setting and regularly reviewing the achievement of team goals.
 • Ensure effective dissemination of relevant information to employees or subcontractors – where appropriate and allowed, especially information related to internal and external customer (dis)satisfaction.
 • Provide regular information and reports to depot operations manager as required.
 • Plan and conduct regular coaching sessions with each employee or subcontractor – where appropriate and allowed, including transaction monitoring, documentation and follow up.
 • Provide immediate feedback to employees in order to act upon learning opportunities following operational exceptions or discrepancies or other incidents.
 • Encourage employees to take ownership of customer satisfaction and to utilise their Service Recovery empowerment.
 • Conduct employee counselling and disciplinary actions if required.
 • Ensure training and development plans are in place for every employee (including subcontractors where applicable and possible) and are complied to.
 • Meet the depot targets on delivering on time and in perfect condition in order to achieve customer satisfaction through an optimised and standardised operations process at optimum cost.
 • Effectively plan and monitor employee schedules and depot operations resources (incl. subcontractors) in order to meet and exceed internal and external service levels at all times, and to provide excellent service to customers.
 • Ensure compliance to Dangerous Goods, Customs and Security policies and procedures.
 • Drive a customer-focused culture by implementing and managing initiatives and tools that aim to deliver an excellent customer experience leading to customer satisfaction, loyalty and retention.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field. 
 • At least 3 years' direct experience in warehouse operations in a logistics company with at least 1 year experience in supervisor role.
 • Good command of English, both written and spoken.
 • Strong knowledge in warehouse and operations management.
 • Effective communication with customers and colleagues over the phone and in written transactions.
 • Good people management skills.
 • Computer proficiency.
 • Assertive, result-oriented, service-minded and honest.
 • Positive attitude.
 • Good team player.
 • Willing to work 6 days a week.

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท


 
TNT Express is a division of TNT, which provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs. Headquartered in the Netherlands, TNT offers efficient network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide to maximize its network performance.

TNT employs 161,500 people, runs 26,760 trucks and fillies 47 aircrafts. It operates a network of 2,331 depots, hubs, and sortation centres, which serve over 200 countries.

TNT recognizes its social responsibility, and has formed partnerships with the United Nations World Food Programme and the United Nations Environment Programme to flight hunger and pollution in the world.

TNT Thailand has been in business since 1980. Today, TNT is the market leader in providing a complete range of both international and domestic express services for businesses and consumers.
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Number of Employee :
-
Website :
TNT Express is a division of TNT, which provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs. Headquartered in the Netherlands, TNT offers efficient network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide to maximize its network performance. 
TNT employs 161,500 people, runs 26,760 trucks and fillies 47 aircrafts. It operates a network of 2,331 depots, hubs, and sortation centres, which serve over 200 countries.
Over 2007, TNT reported €11 billion in revenues and an operating income of €1,192 million. TNT N.V. is publicly listed on the stock exchanges of Amsterdam and New York.
TNT recognizes its social responsibility, and has formed partnerships with the United Nations World Food Programme and the United Nations Environment Programmer to flight hunger and pollution in the world.

งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
TNT Thailand has been in business for 35 years, since 1980. Today, TNT is the market leader in providing a complete range of both international and domestic express services for businesses and consumers.
Headquartered in Bangkok, TNT operates a nationwide and international express delivery service that interfaces with TNT’s international and local networks in over 200 countries in Europe, Asia and the
Americas.
TNT is growing continuously and now operates 26 nationwide depots, drop-points and hubs that provide service for customer in every province in Thailand.
In addition to this extensive network of depots which allows TNT to offer a range of time critical domestic services, TNT also operates a major domestic road hub, an international road hub for its pioneering Asia Road Network and has a brand new facility located within the Free Zone at Suvarnabhumi airport.

งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Awards
- ISO 9001:2008
- OHSAS 18001:2007 (Occupational Health And Safety Assessment Series)
- IIP (Investors in People)
- SA 8000:2008 (Social responsibility and compliance with the UN Universal Declaration of Human
Rights, the ILO Convention and the OECD guidelines for multinational enterprises)
- ISO 14001:2004
- CCIA Award 2010 (Call Center International Award)
- TAPA 2010 (Transported Asset Protection Association)
- NTCC Award 2010 (The Netherlands-Thai Chamber of Commerce Best Multinational Company)

งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Address :
Thai Summit Tower, 1768 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
Telephone :
0-2257-6312
Fax :
0-2257-6591
Home Page :
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1768 Thai Summit Tower, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2257-6313
โทรสาร : 0-2257-6591
โฮมเพจ : http://www.tnt.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด