หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

UR Nurse

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ในด้านความสมเหตุสมผลการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน การส่งตรวจวินิจฉัย การรักษา วันนอนโรงพยาบาล โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทำ Concurrent review , ติดตามการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันชีวิต , ประกันภัย

2.ประสานงานแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวในการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆเมื่อพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร

3.ตรวจสอบการบันทึกใบเคลมประกันชีวิต ค่าใช้จ่าย และการบันทึกการใช้ทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันชีวิต , บริษัทประกันภัย

4. ประสานงานด้านผู้ป่วยประกันชีวิต เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางการแพทย์ในการเคลมประกัน , ในกรณีมีการขอประวัติการรักษา

5. ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษา -

พยาบาล ข้อยกเว้น / เงื่อนไข และแจ้งให้ผู้ป่วย – ญาติทราบ รวมทั้งประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดงาน เจ้าหน้าที่การเงิน

6. ประสานงานบริษัทประกันชีวิตให้แก่ผู้ป่วยเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

7. จัตทำสถิติ / ข้อมูลผู้ป่วยประกันชีวิต


คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
- มีประสบการณ์ในงานพยาบาลวิชาชีพ 5 ปีขึ้นไป
**ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ตรง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลปิยะเวท และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา (เครือโรงพยาบาลบางประกอก) เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตราฐานสากล (JCI : The Joint Commission International)พร้อมขยายธุรกิจ ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Jittanart
ที่อยู่ : เลขที่ 998/9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2129-5555 ต่อ 20507
โทรสาร : 0-2246-9253
โฮมเพจ : http://www.piyavate.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)