หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

UTILITIES & MACHINE MAINTENANCE MANAGER

ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบสนับสนุน
ด่วนมาก!
บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ลำพูน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Manage&Control Utility system operation and machine engineering maintenance

- Lead TPM system, Project Management, Spare part control system and Automation system.

- Over see and monitor operation of all Machine operation & Utilities-Facilities systems.

- Plan and implement Preventive Maintenance of all Machine, Automation systems, Facilities System; supervise those works done by Maintenance team.

- Lead and perform team to prevent breakdown with troubleshooting and ensure minimum Production downtime.

- Control the amount of spare parts follow budget and usage require.

- Plan and maintain for the safety control work flow(OHSAS)

- Plan and management of waste and drain water of the substance to be harmful to the environment

- Provide training or technical support to subordinate or to other department staffs.

- Arrange training and knowledge for maintenance staff and machine supervisors in each type of machine operation.

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ME, EE, IE หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง 

- มีความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS office, PLC, AutoCAD, SolidWork  หรืออื่น ๆ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  

- มีความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ 

- มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานหรือการบริหารจัดการทีมงานมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์หรือยานยนต์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 

 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : ลำพูน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • Medical insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

HOYA OPTICS (THAILAND) LTD. Is engaged lens devices manufacturing. Now we have many subsidiaries and affliated companies in over 20 countries worldwide. We are a dynamic and rapidly growing company and our factories are located at Northern Region Industrial Estate in Lamphun. In line with  the company progressive expansion plans, we are seeking hightly motivated and experienced professionals to take on the following position
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ : Northern Region Industrial Estate, 60/31 Moo 4, T.Banklang, A.Muang, Lamphun 51000
โทรศัพท์ : 052-039-331-4 Ext. 1127
โทรสาร : 052-039-329-30
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด