หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Utility Technician

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกวัน โดยการตรวจสอบด้วยสายตาและบันทึกในรายงานที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและกำหนดที่ซ่อมบำรุง

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำต่างๆทุกวัน โดยใช้เครื่องมือทดสอบตามวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดและบันทึกในรายงานที่กำหนด เพื่อให้ทราบคุณภาพของน้ำในส่วนต่างๆ และแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือตามใบงานระบบทุกเดือน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของเครื่องจักร

4. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุดจากการใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดูแลความสะอาดในบริเวณ Power Plant โดยการเช็ดถู ปัดกวาดทุกวัน เพื่อให้พื้นที่สะอาดตามหลักสุขลักษณะ

6. ควบคุมมลภาวะ และตระหนักถึงอันตราย เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยในการปฏิบัติงาน

7. ทำการระงับเหตุในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นต่างๆตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

8. มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

1. จบ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือ ช่างกลโรงงาน

2. มีประสบการณ์ด้าน Boiler, Chiller, Air Comp. อย่างน้อย 1 ปี

3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ GMP

4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

5. สามารถทำงานเป็นกะได้  วันจันทร์ - วันเสาร์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 89/2 หมู่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-1832800#3212
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)