หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

UX/UI Designer

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบ User Experience

- ออกแบบ User Interface หน้า App ทั ้ง Web app , Mobile App

- ท างานร่วมกับ Technician Develop และ Marketer และ Business Development

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ,ออกแบบกราฟฟิ กหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านออกแบบ UX/UI อย่างน้อย 1-3 ปี

- มีทักษะด้านการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถท างานเป็นทีมได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การออกแบบกราฟิค
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SCG Autogas Co., Ltd is one of the leading design and install CNG & LPG in vehicles following quality assurance of ISO 9001 : 2008. We have OEM PRODUCTION LINE that can make higher 4000 cars per month.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Dept.
ที่อยู่ : 7/383 Soi Vibhavadi Rangsit 36, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2105-4333
โทรสาร : 0-2592-9391
โฮมเพจ : http://www.scggroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด