หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Web/UI/UX Design

เจ้าหน้าที่ UXUI Designer
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางเขน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำ Content & Designer Graphic ของ Product และ Service ต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. ออกแบบ UX/UI ตามความต้องการด้านธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกิจ (Business Process)

3. พัฒนา ออกแบบกระบวนการทำงานด้าน Content & Designer ในงานต่าง ๆ (Core Process)

4. จัดทำแผนปฏิบัติการ Content & Designer Graphic ของ Product และ Service ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทัน เวลาที่กำหนด

5. บริหารจัดการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ทีมงาน, 3rd party vendor)

6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบ ปริญญาตรี

2. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

** สถานที่ปฏิบัติงาน** 

The Platinum Place

S Sofin Co.,Ltd.

21 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20000-25000
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางเขน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc. With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)