หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

VP Corporate Affairs - Investor Relations

ผู้อำนวยการสำนักกิจการองค์กร-นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น การรายงานต่างๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการ ให้คำปรึกษาและดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการ
3. การจัดทำรายงานประจำปี การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)
4. งานนักลงทุนสัมพันธ์ ดูแลการให้ข้อมูลนักลงทุน การดูแลความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นดูแลงาน
5. ดูแลข้อมูลของธนาคาร/บริษัท ใน Intranet และ Website ของธนาคาร/บริษัท
6. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติ


1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย
2. มีประสบการณ์ในงาน Corporate Affairs, งานนักลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจสถาบันการเงิน อย่างน้อย 15 ปี
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
4. มีทักษะการใช้ Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรับผิดชอบสูง ยินดีให้บริการหน่วยงานต่างๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี เก็บความลับได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Car park allowance
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299, 08-1448-4346
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)