หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Waitress and Waiter
พนักงานเสิร์ฟ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Location : Emporium (Sukhumvit), Icon Siam

Responsibility:

  • Suggest food and beverages, be well versed with the menu, method of preparation and accompaniments.
  • To have a full knowledge of the services and facilities provided by the hotel in order to answer any questions the guests may have.
  • Set up tables in accordance with restaurant policy.
  • To work as a team with colleagues in all departments, to ensure timely service and a smooth running operation.

คุณสมบัติ
  • Male or Female
  • Not over 35 years old
  • Able to work as a shift
  • New Graduates are welcome
  • Have good personality, strong interpersonal and negotiation skill


 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : มัธยมศึกษา
คณะ : การบริการและการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาสและความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
  
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
Company statement

Mission


CPF operates vertically integrated agro-industrial and food businesses, with its objectives to offer products of high quality in terms of nutritional value, taste, safety and traceability. CPF strives to operate businesses that are in strategic locations, focus on modern production process, conform with international standards, efficiently use natural resources, and operate in an environmental friendly manner, in order to compete in the front line of the food industry. CPF takes into account the interests of all stakeholders to ensure sustainable growth, while being able to continuously generate appropriate return to shareholders.Vision


As we determine to fulfill the vision of becoming the "Kitchen of the World", we significantly place importance on research and development to improve production efficiency at every step of operations as well as develop products to meet our customers and consumer's satisfaction. We are additionally committed to operating business with environment friendliness and contribute back to society at large.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Address :
1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone :
0-2641-0400
Fax :
0-2641-0100
Contact Person :
Recruitment & Selection Center
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment & Selection Center
ที่อยู่ : 1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-0400
โทรสาร : 0-2641-0100
โฮมเพจ : http://www.cpfworldwide.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)