หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Warehouse Manager

Warehouse Manager
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตงาน
วางแผน ควบคุม กำกับดูแลงานด้านกลยุทธ์ของคลังสินค้าปุ๋ย จัดทำงบประมาณประจำปี ดำเนินการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด วางแผนการเติบโตขององค์กร พัฒนาปรับปรุงการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นอย่างเหมาะสม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผน ควบคุม กำกับดูแลคลังสินค้าปุ๋ย
2.ปรับปรุง พัฒนาหาวิธีการใหม่ๆของระบบคลังสินค้า มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
3.สามารถ Setup และ Support คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.วางแผนอัตตรากำลังคนให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.วางแผนจัดทำ KPIของคลังสินค้า ประเมินผลและติดตามผล
6.ดำเนินควบคุมปริมาณคลังสินค้าให้มีเพียงพอต่อการขาย ปละมีปริมาณคงเหลือให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
7.สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนางานคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง
8.รวบรวมข้อมูล สรุป จัดทำสถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย หรือ เพศหญิง
• ปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการทั่วไป
• ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ MS-Excel, PowerPoint
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์, การแก้ปัญญา, การเจรจาต่อรอง
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่จำกัดได้ดี
• มีความสนใจในเทคโนโลยี
สถานที่ปฏิบัติงาน            สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (BTS สถานีบางจาก)
วันเวลาทำงาน                 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.
เงินเดือน                           60,000 – 80,000 บาท (+ตามประสบการณ์)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • Funeral Allowance (เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม)
  • Group health insurance (ประกันสุขภาพกลุ่ม)
  • Medical Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจร่างกายประจำปี
  • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
            บริษัท เจียไต๋ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า และคัดสรร สินค้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่าย จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
            นอกจากนี้ เจียไต๋ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน ตลอดจนประกอบธุรกิจผักผลไม้สด พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้คำปรึกษา ถึงการปลูกที่ถูกวิธีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Chia Tai Company Limited
Primary Industries :
Agricultural company
Number of Employee :
1000"
Registration :
n/a
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
เจียไต๋มุ่งมั่น คิดค้น และถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

พันธกิจ:

เจียไต๋ พร้อมสรรค์สร้าง เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการเกษตร คู่ค้า และบุคลากรในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Chia Tai Company Limited
Address :
299 - 301 Songsawad Rd., Samphantawong, Bangkok 10100
Telephone :
0-2233-8191-9 ext.151, 152, 153,089-1396174
Fax :
0-2237-1539
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms.Narumol Mengchang , Ms.Wariya Yaprom | Recruitor
ที่อยู่ : 1 Soi Sukhumvit 60, South Phra Khanong District, Phra Khanong, Bangkok, 10260
โทรศัพท์ : 0-2491-8191
โทรสาร : 0-2491-8699
โฮมเพจ : http://www.chiataigroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจียไต๋ จำกัด