กลับ

Wealth Advisor (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
ชุมพร, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สรุปลักษณะงาน:
ตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุนกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้ากลุ่มธนบดีธนกิจ (SCB First) ของธนาคาร

ลักษณะงาน:
· ดูแลและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าธนบดีธนกิจ (SCB First) โดยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
· วางแผน วิเคราะห์ และประเมินความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าในพอร์ต พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการ, ระดับความเสี่ยงของลูกค้าและสภาวะตลาดปัจจุบัน
· จัดทำ Call Plan, Call Report และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
· อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าไว้อย่างต่อเนื่องคุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กองทุนและประกัน
· มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License), นายหน้าประกันชีวิต (LIB), นายหน้าประกันวินาศภัย (NIB) และนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link)
· มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 153 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.1
4.5
3.9
4.2
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ดีมาก
ดีทากๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
25/09/2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Siam Commercial Bank (SCB)provides universal financial solutions to all customer segments with the best in benefits and full social responsibility. We are looking for responsible, enthusiastic, high caliber people with potential to join our team.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
9 Ratchadaphisek Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Staffing, Human Resources Group
โทรศัพท์
0-2795-5862
เว็ปไซต์
แบ่งปัน