หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Wealth Relationship Manager (กองทุน ประกัน เงินฝาก)

ผู้แนะนำการลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsibilities;
1. วางแผนการตลาด และนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
3. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ทางด้านการลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและพาโอกาสในการแสวงหาลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์แนะนำ เสนอ หรือบริหาร Port ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประกันชีวิต กองทุน อย่างน้อย 3 ปี
2. มีความรู้ในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาด สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. ความรอบรู้ในงานที่จะเป็นประโยชน์กับสายอาชีพ
4. มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต, ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
5. หากมีใบอนุญาต IC หรือ Single License จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0299 ต่อ 2260 ,081-448-4346

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 40 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 100,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)