หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Web Developer (PHP)

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job description:

• Business and user requirements analysis and translates into software requirement specification.

• Conduct internal software design, development, and test for internal applications and work tools.

คุณสมบัติ

Qualifications must require:

• Female/Male, Thai Nationality

• Bachelor Degree in, Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Software Engineering or related fields.

• 2 – 5 years working experience in development web system

• Familiarity with programming language such as PHP, JavaScript, and HTML is a plus. • Intensive experience in using web application software and database such as MS SQL Server and MySQL.

• Experience in all development phase of web system would be prefer. • Ability to design database, programming analysis

• Ability to work in intensive fast forward atmosphere and waterfall or agile development model.

• Ability to work as a team as well as independently.

• Strong analytical and problem solving skills.

• Good command of both written and spoken English.

• Japanese skill is advantage


More Information:

Contact HR Department. 02-639-3500

TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

15th – 16th Floor, Mercury Tower 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Interested candidates please send your English resume with official photo, transcript, Japanese Proficiency, TOEIC Test Certificate (if any), etc.by contact with HR Department 0-2639-3500 ext.104,110 or click "Apply now"


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“As a core company in the Toyota Tsusho Group's electronics business, everyoneat NEXTY Electronics is dedicated to making the company a driving force in theelectronics industry by harnessing the collective capabilities of the group.”

Be the Next Bridge to the Future

Scope of Business:

• Development of In-Vehicleembedded software
• Sales of In-Vehicle embedded software
• Contents distribution for automobiles 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Division
ที่อยู่ : 16th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2639-3500
โทรสาร : 0-2639-3501-2
โฮมเพจ : https://www.th.nexty-ele.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด