หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

web Developer (Python,Django Framework)

บริษัท เอ็กซ์คอมเมิร์ช จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล

- พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end

- ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล

- วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า

- ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ

- ตรวจสอบงานให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด และได้มาตรฐานของบริษัท

- สามารถเลือกทำงานจากที่บ้านได้

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการใช้ Python หรือ Django Framework มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีผลงาน Online อยู่

- มีความรู้และเขียนภาษา Python และ JavaScript, node js เป็นอย่างดี

- เคยจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

- พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้

- มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API, Facebook API, LINE API

- ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento

- สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้

- สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ใด้, Angular, Bootstrap

- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
เราดำเนินธุรกิจด้าน eCommerce และ Online Marketing มามากกว่า 8 ปี เรามีผลงานมากกว่า 400 เว็บไซต์ ทีมงานของเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้สร้างสรรค์งานด้าน eCommerce ให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า เรามีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ 
ที่อยู่ : 90/28 ม.18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 061-420-7877, 098-247-3743, 098-830-5437
โฮมเพจ : https://www.xcommerce.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็กซ์คอมเมิร์ช จำกัด