หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Web Programmer

โปรแกรมเมอร์เว็บไซต์
บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • A fair understanding of the fundamentals and concepts of Magento2,
 • Ability to develop and manage e-commerce websites, web applications, other websites.
 • Work on Magento integration with extenal systems, viz CMS/CRM/ERP/Payment/'Shipping etc.
 • Can understand the goals and create strategies for each project.
 • Knowledge in Magento Extension development and customization.
 • Analyze, design, code, debug, test, document & deploy applications.
 • Write well-engineered source code that complies with accepted web standards.

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์ในองค์กร
 • รวบรวม requirement จากหน่วยงานต่างๆ
 • พัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ ขององค์กร
คุณสมบัติ
 • Extensive experience of PHP / MySQL.
 • Exposure on Magento, CMS, JavaScript/JQuery.
 • Demonstrable knowledge of XML, XHTML, CSS, Modules i.e. API integration, Payment Gateways, XML
  with a focus on standards.
 • Good understanding of database structure of Magento2.
 • Good understanding of Shopify architecture;
  คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี ด้าน IT, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชายหญิง สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 30  ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Development 1-2 ปีเป็นอย่างต่ำ
 • มีประสบการณ์เขียนเว็บ E-Commerce
 • มีความชำนาญในเทคโนโลยีการทำเว็บ เช่น PHP, JavaScript, SQL, HTML, CSS
 • หากเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนา Magento Web พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การเขียน AP
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
The company was established with customer satisfy oriented goal. As the fast growing in the logistic material production and distribution we urgently require: 
ที่อยู่ : 55/5 หมู่ที่ 1 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2501-6300
โทรสาร : 0-2501-6363
โฮมเพจ : http://www.materialworld.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด