หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Website Manager

Website Manager
ด่วนมาก!
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Performance ของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งาน www.sisthai.com ได้รวดเร็วตลอดเวลา (เช่น Bandwidth, CPU, Storage, Network), รับผิดชอบการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน
• พัฒนาให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้น ได้ประโยชน์มากขึ้น ให้ผู้ใช้มีประสบการณ์จากการใช้งานที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ (ผู้ใช้แต่ละคน ใช้นานขึ้น) มีผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นขึ้น (Enduser, Dealer, Investor) เช่นมีการสมัครเป็น User มากขึ้น
• ดูแลให้มีการ update content อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามเป้าหมายของ website
• เข้าใจการทำงานระบบ Epi เพื่อปรับปรุง sisthai.com ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะงานด้าน Search Optimization ให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ดีขึ้น
• ดูแลงานด้าน security ให้ sisthai.com เป็นระบบที่ปลอดภัย และให้ระบบถูกใช้อย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ (เช่นไม่ให้คู่แข่งหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งานอย่างไม่เหมาะสม)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา www.sisthai.com ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 27 - 40 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Website หรือมีความรู้เกี่ยวกับ PHP และ JAVA Script อย่างน้อย 5 ปี

• มีความรู้เรื่อง Database, Server, Network และ Security

• มีทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาในระดับดี เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถรองรับแรงกดดันได้ดี

• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Everyone is capable. Only the lack of qualifications ones reject this great chance !!
Raise your hand in the air if you are the one who can't live without high technology and IT gadgets or realized that you have been stuck in the world of ultramodern technology.
IT lovers, wouldn't it be wonderful to take an invitation of opportunities to work closely with the real IT leader, the large organization where we play like a professional teamwork and continually spray inspiration over our members.
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited, were listed in The Stock Exchange of Thailand (SET) since 2004 with the aim of being one of the leading distributors of IT products in Thailand.
We are the preferred distributor for more than 70 world-renowned leading manufacturers of computer systems and Smartphone such as Acer, Asus, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Philips, Samsung, VMware, etc.
Here, the Company called family,where customers able to place their trust in our productive staffs and intelligence system with more than 5,000 dealers. We have a network of customers throughout Thailand consisting of resellers, retailers, system integrators, software houses, value added resellers and OEMs.
We has contributed highly success to all high-end brands and injected trustworthiness into vendor's heart by growing achievement in every step of the process.
    Are you ready? Why don't you come and join us? Grabthe chance being the part of our Company, performing as a winner living beyond the future with us.

APPLY NOW 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 9 Pakin Building, 9th Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2020-3000
โทรสาร : 0-2020-3780
โฮมเพจ : http://www.sisthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)