หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Website & Web Application Developer (Back End) (25K-45K) (SDG-39104)

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Database creation, integration, and management

- Back-end frameworks to build server-side software

- Web server technologies

- Cloud computing integration

- Server-side programming languages

- Operating systems

- Content management system development, deployment, and maintenance

- API integration

- Security settings and hack prevents

- Reporting—generating analytics and statistics

- Backup and restore technologies for a website’s files and DB

- Collaborating with the front-end developers and other team members to establish objectives and design more functional, cohesive codes to enhance the user experience.

- Developing ideas for new programs, products, or features by monitoring industry developments and trends

คุณสมบัติ

Necessary Skill / Experience

- Thai nationality , Male/Female, age 22-30 years old

- Bachelor degree in computer programming, computer science, or a related field.

- Fluency or understanding of specific languages, such as Java, PHP, Ruby or Python.

- Familiarity with front-end languages such as HTML, JavaScript and CSS

- Solid knowledge or experience in programming applications.

- Strong understanding of the web development cycle and programming techniques and tools.

- Proficient in My SQL.

- Dedicated team player.

- Ability to thrive in a fast-paced environment.

- Solid ability in both written and verbal communication (Thai, English).

- Able to develop ideas and processes and clearly express them.

- Able to solve complex problems.

- Able to work overtime

Preferable Skill / Experience  

- 1-2 years’ experience will be plus.

Languages skills  

English: Conversational Level

Japanese: None

Workplace Area: BTS Udomsuk, Bangkok 

Working Hour: 8:30-17:30(Some Saturday that depend on our calendar. Total working days 250 days/per year)

About the Benefits 

Salary: 25,000–45,000THB

About the company 

Products: Technical documentation, translation and localization, printing, preparing sales promotional tools, organizing events and etc.

Business Type: Advertising / PR / Events;Media (Publishing, TV, etc.) / Printing;Other Advertising / Mass Media

HOW TO APPLY, 

*** Please submit your resume with recent photo, your current & expected salary, and reference:

Website & Web Application Developer (Back End) (25K-45K) (SDG-39104) to thailand@rgf-hragent.asia

*** any query regarding this Job or application method, please call Tel. 02-021-0333

689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306

Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110

Website: www.rgf-hragent.asia and find us on Facebook: RGF Thailand


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
MEET YOUR OPPORTUNITY

www.rgf-hragent.asia/thailand/en/

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.

RGF HR AGENT takescharge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.

Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries. 
ที่อยู่ : 689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306 Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2021-0333
โฮมเพจ : http://www.rgf-hragent.asia
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด