หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Welding Engineer

วิศวกรเชื่อม
บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เครื่องจักร , การผลิต
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำ WPS, PQR & WQT, ควบคุมการสอบ, ออกแบบใบรับรองบัตรช่างเชื่อม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียม WPS, PQR & WQT ตามข้อกำหนดด้านงานเชื่อมตามสัญญา เพื่อเสนอสำหรับงานโครงการต่างๆ
 • กำหนดลวดเชื่อมที่ใช้และควบคุมปริมาณการใช้ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ
 • ควบคุมคุณภาพงานเชื่อม และระยะเวลาให้เสร็จตามเป้าหมาย
 • ควบคุมเอกสารในหน่วยงานเชื่อม
 • ควบคุมบุคลากรให้มีคุณภาพ และจำนวนที่เพียงพอสำหรับงานโครงการต่างๆ 
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมงานเชื่อม, อุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม 1 ปีขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีความรับผิดชอบสูง และมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง อำเภอลานหลุมแก้ว  

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • OT / Bonus / Budget
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ของขวัญเยี่ยมไข้
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30 ปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน / อุปกรณ์ Safety
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาพนักงาน / บุตรพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • รถรับ – ส่ง พนักงาน
 • สัมมนาประจำปี
 • เงิน Advance / เงินเกษียณอายุ
 • เงินกู้ "โครงการห่วงใยชาว Vipco"
 • เบี้ยขยัน/เบี้ยบ้านพัก/เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยอยู่เวร/เบี้ยชดเชยค่าข้าว/เบี้ยเดินทาง/ค่าอาหารทำงานล่วงเวลา
เกี่ยวกับบริษัท
บ.วิศวกิจพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522

เป็นบริษัทชั้นนำ ในการสร้างประกอบชิ้นส่วน, แปรรูปโลหะ (Steel Fabrication) และ ติดตั้งในส่วนโครงสร้างและเครื่องจักร (Erection and Equipment Installation) สำหรับอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า, โรงปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, งานเหมือง, โรงปูนซีเมนต์ เป็นต้น

โดยเน้นการส่งออกเป็นหลัก มีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มประเทศ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, OHSAS 18001, S stamp, U stamp, N&R stamp, and CWB โดยมียอดขายมากกว่า 1,500 ล้านบาท ต่อปี มีโรงงานทั้งหมด 6 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ใน 2 เขตอุตสาหกรรมหลัก คือ ปทุมธานี และชลบุรี และมีพนักงานกว่า 1,500 คน

สวัสดิการ 
 
ชุดฟอร์มพนักงาน / อุปกรณ์ Safety
รถรับ – ส่ง พนักงาน
เบี้ยขยัน / เบี้ยบ้านพัก / เบี้ยเลี้ยง / เบี้ยอยู่เวร / เบี้ยชดเชยค่าข้าว / เบี้ยเดินทาง / ค่าอาหารทำงานล่วงเวลา
OT / Bonus / Budget
สัมมนาประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินกู้ “ โครงการห่วงใยชาว Vipco “
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ของขวัญเยี่ยมไข้
ทุนการศึกษาพนักงาน / บุตรพนักงาน
เงิน Advance / เงินเกษียณอายุ
ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30 ปี 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุเมธ อยู่วงษ์อั๋น
ที่อยู่ : 42,52 หมู่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 087-908-2002
โทรสาร : 0-2587-6068
โฮมเพจ : http://www.vipco-thai.com/