หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Young Leader Program
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
We are looking for “High Caliber” and prospective “Talents” Everywhere, to be part of our dynamic team.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality.
 • Age not over 28 years old.
 • Bachelor or Master graduates preferably with 2.75 GPA and above in Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics, Engineering, Food Science , Veterinarian, Animal Science, Fisheries or any related majors with an outstanding academic background.
 • 0-3 years Experience.
 • Proven achievement record from university, extra-curricular activities or social is preferable.
 • Outstanding leadership and communication skills.
 • Strong analytical and problem solving abilities.
 • Excellent command of English both in speaking and writing and presentation skills


  The successful future leader will be coached, monitored and growth on a fast track including responsible for a challenging assignment. 

      Apply: Today - 31 January 2019   
  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : หลายอัตรา
  เพศ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
  สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  คณะ : การจัดการ
  สาขา : การตลาดและการจัดการ
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  สาขา : การตลาด
  คณะ : การจัดการ
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
  คณะ : วิทยาศาสตร์
  สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
  เกี่ยวกับบริษัท

  CPF provides safe and tasty foods for people around the world. The Company’s high quality, frozen processed meat are the origin of millions of dishes worldwide. Wherever you are, whatever your taste, and no matter how high your standard, CPF’s goal is to satisfy you. This is in accordance with its ultimate vision to be the "Kitchen of the World." Founded in 1978, CPF has gone a step further, from being the animal feed leader in Thailand, to joining the ranks of the world's top food producers. CPF’s headquarters are in Bangkok, Thailand, with a nationwide network serving as the backbone in propelling the company in its international expansion. 
  ข้อมูลของบริษัท
  Company background
  Name of Company :
  Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
  Number of Employee :
  -
  พันธกิจของบริษัท
  Company statement

  Mission


  CPF operates vertically integrated agro-industrial and food businesses, with its objectives to offer products of high quality in terms of nutritional value, taste, safety and traceability. CPF strives to operate businesses that are in strategic locations, focus on modern production process, conform with international standards, efficiently use natural resources, and operate in an environmental friendly manner, in order to compete in the front line of the food industry. CPF takes into account the interests of all stakeholders to ensure sustainable growth, while being able to continuously generate appropriate return to shareholders.  Vision


  As we determine to fulfill the vision of becoming the "Kitchen of the World", we significantly place importance on research and development to improve production efficiency at every step of operations as well as develop products to meet our customers and consumer's satisfaction. We are additionally committed to operating business with environment friendliness and contribute back to society at large.

  นโยบายทรัพยากรบุคคล
  Human Resource
  งาน หางาน สมัครงาน
  ข้อมูลติดต่อและแผนที่
  Map & Contact Information
  Company Name :
  Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
  Address :
  1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
  Telephone :
  0-2641-0400
  Fax :
  0-2641-0100
  Contact Person :
  Recruitment & Selection Center
  ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment & Selection Center
  ที่อยู่ : 1 C.P. Tower 2, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
  โทรศัพท์ : 0-2641-0400
  โทรสาร : 0-2641-0100
  โฮมเพจ : http://www.cpfworldwide.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)