หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

กราฟิกดีไซเนอร์

Graphic Designer
ด่วนมาก!
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ โปสเตอร์, จุลสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว , AD หนังสือพิมพ์, AD นิตยสาร, Pop up , Standy, Backdrop

2. ออกแบบสื่อ Social Media เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ Ad Banner, Website, line, Facebook, Youtube

3. ออกแบบจัดทำป้ายต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ป้ายกล่องไฟ ป้ายบอกทาง, ป้ายไวนิวส์, ป้าย Backdrop พร้อมติดตั้ง – ดูแล - ปลด
4. งานทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง เพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ถ่ายภาพกิจกรรม, ถ่ายภาพบุคคล, ถ่ายภาพเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอื่นๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปรรม ออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์/ นิเทศศิลป์

2. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Computer Graphic Design ได้แก่ illustrator , Photoshop , CorelDraw
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. มีความละเอียดรอบครอบ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าโทรศัพท์
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.hc-hospital.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลหัวเฉียว