หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Technician
PepsiCo
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ ตามแผนงานที่วางไว้ให้
 • ปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเพื่อสนับสนุนการทำโรงงานอาหารปลอดภัย
 • จัดทำเอกสารปิดงานซ่อม, บันทึกประวัติเครื่องจักรและแจ้งผลการซ่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมกับหัวหน้างานวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
 • ปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการ และรายงานผลตามแผนงานของโครงการ (CAPEX)
 • ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน โครงการ มาตรฐานเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ปลอดภัย (MESS) และ ระบบตัดแยกพลังงานและการติดป้ายเตือน(LOTO)
 • ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ ระบบมาตรฐาน ISO ( EHS system and ISO systems)

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เทคนิคอุตสาหกรรม/ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3  ปี ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม ไมโครซอฟออฟฟิศ
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า
 • มีความรู้พื้นฐานด้านPLC และเครื่องมือวัด
 • สามารถทำงานกะได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 622 Emporium Tower, 17th Floor, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2624-6800
โฮมเพจ : http://www.pepsicojobs.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน PepsiCo