กลับ
บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
ด่วนมาก!

23/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานอิสระ
2 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 baht/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ประเมิน ดูแลและป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

  • คัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท รวมถึงความคุ้มครองความเสี่ยงในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษา วางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กับลูกค้า เช่นกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การวางแผนกองทุนมรดก , การวางแผนภาษีเพื่อการวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือแบบที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้
  • การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน


คุณสมบัติ
  • อายุ 25 - 45 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป (มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี)
  • มีใบอนุญาตผู้แนะการการลงทุน (IC license) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตตัวแทนหรือใบอนุญาตตัวแทนนายหน้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ชอบเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
  • มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง ชอบความท้าทายในอาชีพ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
ที่อยู่
605/19 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทรศัพท์
074-800-185,081-599-2246
เว็ปไซต์
-
บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
บริษัท สุทัตตา อยู่เป็นสุข จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Infinite Wealth ในนาม บจก.สุทัตตา อยู่เป็นสุข ประกอบกิจการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลและภาคธุรกิจ การประกอบกิจการของบริษัท บริการโดยทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยการปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google