หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

นักพัฒนาระบบ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพมหานคร
20/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับงาน
• วางแผนงาน และพัฒนา Web/Mobile Application ด้วย Framework ที่รองรับการทำงานใหม่ๆ ที่มีประโยชน์, ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
• ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาระบบงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
- สามารถใช้งานฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้
- สามารถดูแล ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาโมดูล เพิ่มเติมด้วยภาษา Java Script (ES6) ได้
- สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React, React Native ได้
- มีประสบการณ์พัฒนา API Web Service e.g. Restful ด้วย Node JS
- หากมีความรู้หรือความสนใจด้าน Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • หยุดวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรวีร์
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4173
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด