หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

นายหน้าอิสระ – สินเชื่อบ้าน

(Commission Base – Home Loan)
ด่วนมาก!
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนภายในธนาคาร

  2. ให้รายละเอียดสินเชื่อเบื้องต้น รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอสินเชื่อจากลูกค้า หรือ โครงการหมู่บ้าน

  3. ดำเนินการสรุปเบื้องต้น รายได้ ความสามารถในการกู้ ของลูกค้า

  4. เป็นผู้เริ่มต้น กระบวนการ ต่างๆ ในการเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

  5. บริหารเป้าหมายสินเชื่อ ให้บรรลุตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้น และชอบความท้าทาย
  • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ชอบงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานอิสระ
  จำนวน : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
  ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
  สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท

  LH BANK
  We are Family

  Opportunity for a Compelling Change For the Better

  Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

  Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

  Toward Success Together

   

  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรางคณา คุณพัฒน์ธวัลย์ คุณสิทธิชัย
  ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
  โทรศัพท์ : 090-3485361,089-4532555
  โทรสาร : 0-2343-8794
  โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
  แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)