หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting Manager
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ปิดบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน และประจำปี
• รายงานงบการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหาร
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน-รับเงิน
• ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• วางแผนการหมุนเวียนเงินสด และกระทบยอดกับเงินคงเหลือในบัญชี
• จัดทำและวางแผนด้านภาษีประจำเดือน และประจำปี และรายงานให้กับผู้บริหาร
• แจกจ่ายงาน และตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
• วิเคราะห์และรายงานอย่างทันสถานการณ์ต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ
• ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสรรพากร
คุณสมบัติ
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการเงิน
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี และด้านภาษีเป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
• ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีความละเอียด ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
• มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารจัดการคนได้ดี
• มีเอกสารรับรองเป็นCPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Ananta
ที่อยู่ : 371 Samchai rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110
โทรศัพท์ : 074-342-800 ต่อ 140
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
คีย์เวิร์ด : บัญชี , การเงิน , ปิดงบ , ภาษี , รายงานบัญชี , บัญชีการเงิน , งบประมาณ , เบิกจ่าย , บริการด้านการเงิน , Accountant , การเงินการธนาคาร , Financial , Corporate Finance , การธนาคาร , Banking , รายจ่าย , รายรับรายจ่าย , Finance , รายรับ , Tax , Vat , รายงานการเงิน , Financial Report , บริหารผลตอบแทน , จัดทำแผนงบประมาณ , ทำแผนงบประมาณ , แผนงบประมาณ , Tax Accounting , Withholding Tax , Development Plan , Performance Evaluation , Tax Consult , Tax Advise , Tax Finance , Tax Invoice , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , Taxation , Cash Control , Finance & Accounting , บัญชีและการเงิน , Finance And Accounting , การบัญชีภาษี , การเงินภาษี , เก็บภาษี , ภ.ง.ด. , จัดสรรเงินทุน , ลงทุน , วิเคราะห์การลงทุน , งานบัญชี , ภาษีอากร , วิเคราะห์การเงิน , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.3 , ตราสารทุน , กฎหมายภาษี , Tax Law , Financial Analysis , บัญชีภาษี , Corporate Accounting , บัญชีด้านจ่าย , Finance&accounting , Accounting , การเงินรับ , ตรวจสอบ Invoice , ควบคุมการเงิน , การเงินและการบัญชี , งบการเงิน , ออกใบแจ้งหนี้ , ติดตามหนี้ , Payroll , Compensation&benefit , สาขาบัญชี , วิเคราะห์งบการเงิน , ตรวจสอบบัญชี , จ่ายค่าตอบแทน , Cash Flow , บัญชีสต็อก , การออกบิล , Express , ทำรายงาน , ปรับปรุงบัญชี , Corporate Tax , Audit , Finance Analysis , วิเคราะห์ธุรกิจ , Financial Planning , Payment Document , Tax Audit , ตรวจสอบภาษี , แบบจำลองทางการเงิน