หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting and Finance Manager
บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การผลิต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ควบคุมและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การทำงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. จัดทำสรุปรายงานทางบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
3. สรุปและปิดงบประจำเดือน ประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ถ้ามีประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ในโรงงานมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและสาขาการเงิน
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าหัวหน้า (ค่าตำแหน่ง)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
  • พักร้อนสะสมสูงสุด 12 วัน/ปี
  • สวัสดิการรักษาพยาบาลคลินิกสหยูเนี่ยน
  • สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
      บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือสหยูเนี่ยน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดุมรายแรกของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตกระดุมทุกรูปแบบ โดยมีโรงงาน 2 แห่งที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต และมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผลิตกระดุมคุณภาพสูง และจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลกในราคาที่ยุติธรรมและบริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี , สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และยังสามารถใช้กระบวนการผลิตที่หลากหลายวิธี เช่น วิธีผลิตจากแท่งหลอด, แม่พิมพ์, พลาสติกชุบโลหะ, ไดแคส, เลเซอร์ , สกรีนและอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้วัตถุดิบในการผลิตจากโพลีเอสเตอร์, ไม้, กะลา, หอย, ยาง, ไนลอน และ ABS นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จำหน่ายกระดุมแล้วยังจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บต่างๆ อุปกรณ์สำหรับทำเครื่องประดับแฟชั่นและงานฝีมือ ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำทั่วโลก

     บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลกดังนี้ ISO 9001:2015 , AEO Standard และ C-TPAT Standard

     หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสำเร็จของคุณ สามารถเข้ามาสมัครงานได้ตามตำแหน่งที่ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : พรทิพย์ ผาสุวรรณ์
ที่อยู่ : 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา 22) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-7040
โฮมเพจ : http://www.union-button.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คีย์เวิร์ด : ปิดงบ , งบกำไรขาดทุน , งบดุล , ทำรายงาน , บริหารบัญชี , บัญชีภาษีอากร , งบประมาณ , บัญชีบริหาร , บัญชีและการเงิน , Tax , Accounting , Audit , Managerial Accounting , การออกบิล , ติดตามหนี้ , บัญชีสต็อก , ปรับปรุงบัญชี , Consol , Express , Budget , Ifrs9 , ต้นทุน , Oracle , Sap , Ap , Vat , Tax Invoice , Ar , ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , ผู้จัดการแผนกบัญชี , ผู้จัดการแผนก , ผู้จัดการบัญชี , ตรวจสอบภายใน , Internal Audit , Internal , Audit Plan , Audit Program , Billing , วางบิล , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน , ใบแจ้งหนี้ , ตรวจสอบบัญชี , Auditor , Cloud Platform , Google Cloud Platform , Aws , Azure , Erp , บัญชีลูกหนี้ , รับจ่าย , Account Payable , Cashflow , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , บัญชีเจ้าหนี้ , Account Receivable , Co , เบิกจ่าย , บัญชีการเงิน , รายรับรายจ่าย , การเงิน , Finance , Cost Accounting , บัญชีต้นทุน , Corporate Account , Iso , Gmp , บัญชีแยกประเภท , Costing , ภาษีอากร , ค่าใช้จ่าย , รับ-จ่าย , ยื่นภาษี , Statement , Reconcile , Receivable , ตรวจสอบรายได้ , Income , Income Audit , Accounting Software , โปรแกรมบัญชี , Accounting System , Accounting Information System , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ระบบบัญชี , วิเคราะห์ข้อมูล , บัญชีจ่าย , บัญชีรับ , Tax Audit , ตรวจสอบภาษี , Tax Consult , ภงด. , Accountant , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , Finance & Accounting , สินเชื่อ , Npl , Bplus , Tiger Soft , Business Plus , B-plus , บัญชีซื้อ , บัญชีขาย , วิเคราะห์ต้นทุน , Accounts Receivable , บัญชีรายจ่าย , External Audit , Finance&accounting , การเงินและการบัญชี , บัญชี , การเงินรับ , งบการเงิน , ควบคุมการเงิน , ตรวจสอบ Invoice , Accounting Firm , ภงด.3 , ภงด.53 , Formula , สินค้าคงคลัง , เร่งรัดหนี้สิน , ติดตามทวงหนี้ , ตามหนี้ , ออดิท , Income Tax , Taxation , Tax Accounting , Tax Finance , วิเคราะห์งบการเงิน , Cash Flow , Cash Control , Financial Analysis , Performance Evaluation , Development Plan , รายงานการเงิน , Financial Report , Acc , งานบัญชี , วิเคราะห์การเงิน , วิเคราะห์การลงทุน , แจ้งยอดค้างชำระ , ปรับโครงสร้างหนี้ , บัญชีทั่วไป , General Accounting , Business Application , Account Receivables , Accounting Systems , Finance And Accounting , Network , Cash , Data Processing , Systems Applications , Software , ตรวจสอบงบการเงิน , Manufacturing Resource Planning , Material Resource Planning , Book Keeping , ทำบัญชี , บัญชีระหว่างประเทศ , International Accounting , Accounts Payable , Accounts Receivables , Financial Strategy , Financial , ภาษี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , Tax Law , เก็บภาษี , กฎหมายภาษี , ภ.ง.ด. , Financial And Accounting , การเงินและบัญชี , ควบคุมงบประมาณ , บริหารการรับจ่ายเงิน , Corporate Finance , Financial Planning , บริหารการเงิน , Financial Control , Express Program , Budget Management , วางแผนการเงิน , Perform Financial , วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ , Costing And Budget Planning , วิเคราะห์งบประมาณ , ออกใบแจ้งหนี้ , Export Tracking , การทำบัญชี , Accounting&finance , การจัดทำบัญชี , การลงบัญชี , Account Program , บัญชีงบประมาณ , จัดการการเงิน , จัดทำงบประมาณ , รายรับ-รายจ่าย , จัดทำรายงานทางการเงิน , กระแสเงินสด , การเงินธุรการ , Accounting Information Systems , ดูแลสต๊อคสินค้า , บัญชีธุรการ , บัญชีสินค้าคงคลัง , ตรวจสอบสินค้า