หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Human Resources Manager
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ด่วนมาก!
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคล (HRM)
- วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินการงานทรัพยากรบุคคล (การจัดสรรอัตรากำลัง, สวัสดิการ)
- ดูแลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7-10 ปี ขึ้นไป 
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการคิดกลยุทธ์ วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และชอบทำงานเป็นทีมสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากใช้ Power BI ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานทีทำงาน: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์อาทิตย์ 09.00 -18.00 น.)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ HR Amarin: 02-4229999 ต่อ 4036                                                                   


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Annual Health Checkup
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ส่วนลดซื้อหนังสือในเครือ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

"A Career of Happiness and Prosperity"

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทคาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมสร้างความสุข สนุก มีดี ให้กับสังคม ภายใต้บรรยากาศที่แสนอบอุ่น รูปแบบการทำงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

โอกาสและความท้าทายเปิดรอผู้ที่มีศักยภาพ

"มาร่วมเรียนรู้ สร้างความสำเร็จ และเติบโตไปด้วยกัน"

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999
โฮมเพจ : http://www.amarin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)