หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติงานโรงงาน

บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป จำกัด

การผลิต
กทม. (ลาดกระบัง)
01/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บริหาร / จัดการ ฝ่ายโรงงาน ทั้งหมด คือแผนก Planning ,Production, QC ,R&D ,WH & logistic ,Purchasing

- บริหารการส่งมอบทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และทันเวลา โดยมีแผนกวางแผนผลิตเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

- บริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด โดยยังคงรักษาคุณภาพสินค้าได้ตามข้อกำหนด

- บริหารการผลิตเป็นสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (Bulk) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished good) ให้ได้คุณภาพ และตรงตามเวลาที่กำหนด

- บริหารจัดการกระบวนรับ-จ่าย วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

- บริหารการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- บริหารการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ด้วยบริการเป็นเลิศ ถูกต้อง ตรงเวลา

- บริหารจัดการตั้งแต่ตรวจรับควบคุมคุณภาพวัตถุดิบขาเข้า จนถึงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต และการส่งมอบ

- บริหารเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ หมายรวมถึงข้อร้องเรียนที่เกิดจากลูกค้า หรือจากหน่วยงานภายนอก (Complaint) และการจัดการกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) ทั้งในส่วนที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายในเอง และส่วนที่เกิดจากพ่อค้าภายนอก

- บริหารจัดการตั้งแต่ตรวจรับควบคุมคุณภาพวัตถุดิบขาเข้า จนถึงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต และการส่งมอบ

- บริหารเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ หมายรวมถึงข้อร้องเรียนที่เกิดจากลูกค้า หรือจากหน่วยงานภายนอก (Complaint) และการจัดการกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) ทั้งในส่วนที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายในเอง และส่วนที่เกิดจากพ่อค้าภายนอก

- บริหารระบบ GMP ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

- บริหารจัดการกระบวนซ่อมบำรุง และ ปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึง งานระบบ Utility ในโรงงาน

- บริหารงาน Engineering เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งหมดคุณสมบัติ
Job responsibility
 
• ไม่จำกัดเพศ
• ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในโรงงานอุตสหกรรม
• ประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการ 5  ปี ขึ้นไป
• อายุ 35 -48 ปี
• มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร ธุรกิจประเภท Cosmetic ,FMCG ,Food  และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความหยืดหยุ่นสูง มีความเป็นผู้นำสูง
• มีความรู้ในด้านระบบ GMP
• มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • คอมมิชชั่น
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
For three decades we have been devoted to providing our clients with the utmost and exclusive service available in the hotel and travel amenities supply industry. We are one of the biggest Hotel guest amenities supplier/manufacturer in Thailand.

Our factory is located in Lat Krabang Industrial Area with the Head Office in Bangkok as well as sales offices in Phuket, Chiangmai and Pattaya. We also export our products through our agents in Myanmar, Laos, Cambodia, Macau, Hong Kong, Bhutan, Philippines, and Dubai.

Our customers range from independent hotels to large renowned airlines and international hotel groups across the globe. We strive to offer exceptional value through customer service, innovation and product quality excellence. 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Jitra Makarn
ที่อยู่ : TTN Avenue 88/10 Nang Linchi Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2326-0941
โทรสาร : 0-2326-0765
โฮมเพจ : http://www.floralhotelsupply.com