หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Production manager
บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การผลิต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ)

2. ประมาณการยอดการผลิต

3. วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต

4. จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

5. ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต

6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

7. ควบคุมต้นทุนการผลิต

8. กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

9. กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน

10. วางแผนพัฒนาพนักงานและกำลังคน

11. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน

12. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร


คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานในฝ่ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ในระดับหัวหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. สามารถเรียนรู้ระบบงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft ได้ในระดับดี

5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขาบางปะกงได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าหัวหน้า (ค่าตำแหน่ง)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
  • พักร้อนสะสมสูงสุด 12 วัน/ปี
  • สวัสดิการรักษาพยาบาลคลินิกสหยูเนี่ยน
  • สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
      บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือสหยูเนี่ยน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดุมรายแรกของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตกระดุมทุกรูปแบบ โดยมีโรงงาน 2 แห่งที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต และมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผลิตกระดุมคุณภาพสูง และจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลกในราคาที่ยุติธรรมและบริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี , สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และยังสามารถใช้กระบวนการผลิตที่หลากหลายวิธี เช่น วิธีผลิตจากแท่งหลอด, แม่พิมพ์, พลาสติกชุบโลหะ, ไดแคส, เลเซอร์ , สกรีนและอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้วัตถุดิบในการผลิตจากโพลีเอสเตอร์, ไม้, กะลา, หอย, ยาง, ไนลอน และ ABS นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จำหน่ายกระดุมแล้วยังจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บต่างๆ อุปกรณ์สำหรับทำเครื่องประดับแฟชั่นและงานฝีมือ ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำทั่วโลก

     บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลกดังนี้ ISO 9001:2015 , AEO Standard และ C-TPAT Standard

     หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสำเร็จของคุณ สามารถเข้ามาสมัครงานได้ตามตำแหน่งที่ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : พรทิพย์ ผาสุวรรณ์
ที่อยู่ : 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา 22) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-7040
โฮมเพจ : http://www.union-button.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด