หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบัญชี (สถานที่ทำงานจังหวัดอุบลราชธานี)

Accounting Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด
การผลิต
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชี การเงิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

-จัดทำรายงานการเงินต่างๆ งบดุล กำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำงบการเงินของบริษัท

-ปิดบัญชีประจำเดือนได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลาเพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร

- ควบคุมรายรับ-รายจ่ายของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของบริษัท

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี เช่น กรมสรรพากร

-ตรวจนับและบันทึกค่าเสื่อมของทรัพย์สินของบริษัท


คุณสมบัติ
1. เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี -โท สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 10  ปีขึ้นไปด้านบัญชีการเงินหรือเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง
4.มีความสามารถด้านการบริหารบัญชี และการปิดงบ
5.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
6.มีความรู้ด้านหลักการทางภาษีและควบคุมบัญชีภายในได้
7. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานได้ทันเวลาที่กำหนด
8. มีไหวพริบในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
9.มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
10.มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลากิจ 3 วัน/ปี
 • ลาบวช
 • ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ
        กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ เริ่มก่อตั้งในปี 2525 จากการร่วมกันระหว่างกิจการสถานีบริการเติมน้ำมันในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะชัยเขมราฐ กับโรงโม่หิน ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
        ต่อมาในปี 2529 ได้ขยายธุรกิจและก่อตั้งบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ด้วยผลงานที่การันตีความสำเร็จมากกว่า 33 ปี บริษัทจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน
        บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีบุคลากรคุณภาพ มีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ มีเครื่องจักรมากกว่า 500 ตัวเพื่อรองรับในการทำงานทุกระดับ บริษัทได้รับความไว้วางใจในด้านความสามารถการบริหารจัดการโครงการและระยะเวลาในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้การดำเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร และนอกจากนั้นบริษัทยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางด้านการเงิน รวมไปจนถึงการใส่ใจในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
       ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นพิเศษ และได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 70 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุด
       บริษัทได้รับความไว้วางไว้ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสระบุรี-บางปะอิน ตอนที่ 13 , โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 สายตระการ – บ้านห้วยยาง , โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบลฯ – อำนาจ ตอน 2, โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 208 แยก ทล.2 ท่าพระ – มหาสารคาม , โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม โครงการก่อสร้างฝาย และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย
       และในปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในนาม “กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ” ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 6 บริษัท และมีพนักงานมากกว่า 700 อัตรา อันได้แก่ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด บริษัท ส.เขมราฐทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท เอสเคการ์เดี้ยน จำกัด บริษัท เอสเค กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด บริษัท ส.เขมราฐเอ็กเพรส จำกัด และบริษัท ชนะชัยเขมราฐ จำกัด 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณทัศวรรณ ฉายาวรรณ
ที่อยู่ : 199 ม.14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-435-006-8,093-130-2652
โทรสาร : 045-435-005
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด
คีย์เวิร์ด : งบการเงิน , ตรวจสอบงบการเงิน , ตรวจสอบรายงานการเงิน , ตรวจสอบการเงิน , ตรวจสอบงบประมาณ , ข้อมูลงบการเงิน , Sap Implementation , วิเคราะห์การเงิน , การเงินรับ , การเงิน , Finance , ตรวจสอบ Invoice , ติดตามหนี้ , ออกใบแจ้งหนี้ , ควบคุมการเงิน , ปิดงบ , การเงินการธนาคาร , Banking , Corporate Finance , บริการด้านการเงิน , Accountant , Financial , สถิติ , การประเมินผล , วิเคราะห์ , วิเคราะห์ธุรกิจ , วิเคราะห์วิจัยการตลาด , วิเคราะห์การตลาด , วิเคราะห์ข้อมูล , วิจัยการตลาด , วิเคราะห์ความเสี่ยง , บัญชีการเงิน , งบประมาณ , วิเคราะห์ระบบ , บริหารเงิน , วิเคราะห์การบริหารเงินทุน , Finance Analysis , Treasury , บริหารเงินทุน , วางแผนการเงิน , ควบคุมงบประมาณ , วางแผนงบประมาณ , บริหารการเงิน , Business Unit , Financial Reporting , Financial Performance , เงินทุน , ควบคุมด้านการเงิน , Erp , วิเคราะห์การลงทุน , Financial Planning , ธุรกรรมทางการเงิน , Debt Collection , สินเชื่อ , จัดสรรเงินทุน , ทวงหนี้ , Acc , Tax , Ap , ภาษีอากร , งานบัญชี , Ar , ตราสารทุน , กองทุน , บัญชี , Accounting , บัญชีและการเงิน , Finance&accounting , Inventory Management , Accounting&finance , การเงินและการบัญชี , การเงินและบัญชี , Financial And Accounting , รายงานการเงิน , Financial Report , Budget Management , Financial Analysis , Perform Financial , วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ , จัดทำงบประมาณ , บัญชีงบประมาณ , จัดการการเงิน , ตราสารอนุพันธ์