กลับ
บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

ผู้ชำนาญการในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

03/12/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ทุกๆ 3 ปี

1.จัดการประเมินฝีมือการทำงานตามขั้นตอนและกระบวนการของบริษัทในการส่งมอบอาหารส่งฟาร์มและสุกรแก่เขียง

2.จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะและฝีมือในการทำงานตามขั้นตอนและระบบ

3.จัดหาผู้เชี่ยวชายมาสอนหลักสูตรที่จะเพิ่มความรู้และทักษะในการผลิตที่ดีขึ้นเพื่อฝึกฝนผู้ชำนาญการ

4.จัดการประเมินความรู้และทักษะของหัวหน้างานในการจัดการทีมงานอย่างเป็นระบบ

5.จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นระบบของหัวหน้างาน

6.จัดการประเมินความรู้และทักษะของผู้สอนในการพัฒนาระบบการทำงาน

7.จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการวางระบบการทำงานของผู้จัดการ


คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์ หรือปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ยินดีงานรับปริญญา
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
ที่อยู่
199/49-51 Vibhavadi-Rangsit Rd. Samsennai, Phaya Thai, Bangkok 10400 / โรงงานสระบุรี เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนันท์นภัส
โทรศัพท์
02-2722820 Fax 02-2714585
เว็ปไซต์
บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป (บริษัท ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด, บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด, บริษัท เขามะกอก จำกัด,บริษัท เขามะกอกนวัตกรรม จำกัด, บริษัท ฝึกอบรมเขามะกอก จำกัด) ผู้นำตลาดด้านอาหารลูกสุกร กำลังพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรและเกษตรกรรมยั่งยืน เปิดรับสมัครผู้ที่จะร่วมแรงร่วมใจสร้างนวัตกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในเครือข่าย ในหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google