หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Assistant Accounting And Finance Manager
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สามารถปรับปรุงรายละเอียดทางบัญชี และลงบันทึกใน GL และปิดงบการเงินรายเดือนได้
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีและการเงินใน ธุรกิจตกแต่งภายใน และธุรกิจก่อสร้าง **
 • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
 • สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 • จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
 • วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
 • รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด
 • วางแผนการทำงาน และพัฒนาทีมงานการเงิน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

• อายุ 28 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสูงกว่า

• ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไปในสายงานบัญชี และการเงิน 

• มีความละเอียดรอบคอบ, และมีความรับผิดชอบสูง

• เก็บความลับได้ดี ซื่อสัตย์

• มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการแก้ปัญหา

• พัฒนาตนเองและงานอยู่เสมอ, สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดี

• มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการปิดงบการเงิน และและการรายงานงบการเงิน

• มีความรู้ และชำนาญในการหาข้อมูลด้านภาษีอากร ที่เป็นประโยชน์

• หากมีประสบการณ์ในด้าน PAEs จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ทำงานจันทร์ – เสาร์
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Health Insurance
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนต่อเนื่องเทศกาลใหญ่
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate), ธุรกิจตกแต่งภายใน (Interior Construction) และจัดจำหน่ายวัสดุสถาปัตยกรมม (Decoration Materials Supply)  บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และสรา้งสมดุลยภาพให้ตนเองและองค์กร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเพลินพิศ รานุรักษ์
ที่อยู่ : 4, 4/5 CENTRAL TOWER@CENTRAL WORLD Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
โทรศัพท์ : 064-404-2655
โฮมเพจ : http://www.since24.com
คีย์เวิร์ด : account , cpd , gl , ar , ap , cashflow , Corporate Finance , Finance & Accounting , Finance And Accounting , Cfp , Business Unit , วิเคราะห์การเงิน , Financial Planning And Analysis , Budget Management , Costing And Budget Planning , แผนงบประมาณ , Consolidation , Cash Management , Accounting And Financial , construction , ก่อสร้าง , อสังหาริมทรัพย์ , interior , บันทึกภาษี , บัญชีลูกหนี้ , Construct , รับเหมาก่อสร้าง , Building , Cost Accounting , Reconcile , ก่อสร้างอาคาร , ประเมินราคา , ประมาณราคา , ต่อเติม , PAEs , chula , จุฬา , thammasat , ธรรมศาสตร์ , ราม , รามคำแหง , ramkhamhaeng , Accounting , Tax , Account Receivable , Costing , Cost Planning , บัญชีแยกประเภท , ภาษีอากร , รับ-จ่าย , ค่าใช้จ่าย , บริหารการเงิน , Financial Reporting , Financial Performance , ควบคุมการเงิน , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , ธุรกรรมทางการเงิน , ภงด. , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , งบการเงิน , กระแสเงินสด , รายรับ-รายจ่าย , การก่อสร้าง , Real Estate Management , บัญชีการเงิน , งบประมาณ , สัญญาก่อสร้าง , บัญชีและการเงิน , การเงินและการบัญชี , บัญชีงบประมาณ , Finance Analysis , บัญชีซื้อ , งบการเงินรวม