หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด

การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
17/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สามารถปรับปรุงรายละเอียดทางบัญชี และลงบันทึกใน GL และปิดงบการเงินรายเดือนได้
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีและการเงินใน ธุรกิจตกแต่งภายใน และธุรกิจก่อสร้าง **
 • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
 • สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 • จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน Cashflow
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
 • ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
 • รับผิดชอบ ดูแล และบริหารแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสูงกว่า

• ประสบการณ์ : 8 ปีขึ้นไปในสายงานบัญชี และการเงิน 

• มีความละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และมีความรับผิดชอบสูง

• มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการแก้ปัญหา

• พัฒนาตนเองและงานอยู่เสมอ, สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดี

• มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการปิดงบการเงิน และและการรายงานงบการเงิน

• มีความรู้ และชำนาญในการหาข้อมูลด้านภาษีอากร ที่เป็นประโยชน์

• หากมีประสบการณ์ในด้าน PAEs จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ทำงานจันทร์ – เสาร์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Health Insurance
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนต่อเนื่องเทศกาลใหญ่
 • วันหยุดพิเศษเนื่องในวันเกิด 1 วัน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate), ธุรกิจตกแต่งภายใน (Interior Construction) และจัดจำหน่ายวัสดุสถาปัตยกรมม (Decoration Materials Supply)  บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และสรา้งสมดุลยภาพให้ตนเองและองค์กร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเพลินพิศ รานุรักษ์
ที่อยู่ : 4, 4/5 CENTRAL TOWER@CENTRAL WORLD Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
โทรศัพท์ : 064-404-2655
โฮมเพจ : http://www.since24.com
คีย์เวิร์ด : จัดทำงบการเงิน , ปิดงบการเงิน , ตรวจสอบงบการเงิน , วิเคราะห์งบการเงิน , วางระบบบัญชี , จุฬา , ธรรมศาสตร์ , บริหารการเงิน , รามคำแหง. Cashflow , ก่อสร้าง , อสังหาริมทรัพย์ , Tax , Corporate Account , รับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , Iso , Erp , Construct , ภาษีอากร , Costing , บัญชีแยกประเภท , บริหารงานบัญชี , ควบคุมบัญชี , วางแผนการเงิน , ควบคุมงบประมาณ , วางแผนงบประมาณ , วิเคราะห์การเงิน , Financial Control , Financial Forecasting , ควบคุมด้านการเงิน , ตรวจสอบภาษี , Gl , Tax Audit , Tax Consult , ภงด. , Accountant , Finance & Accounting , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , ก่อสร้างอาคาร , Cash Flow , Financial Analysis , รายงานการเงิน , Financial Report , งานบัญชี , การเงิน , วิเคราะห์ต้นทุน , งบการเงิน , ตรวจสอบการเงิน , ภาษี , Refund Tax , Tax Law , กฎหมายภาษี , Financial And Accounting , การเงินและบัญชี , บัญชีและการเงิน , Financial , บริหารการรับจ่ายเงิน , Financial Planning , ควบคุมต้นทุน , สัญญาก่อสร้าง , Property Development , ปิดงบ