กลับ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำบัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีลูกหนี้

2.ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน

3.จัดทำข้อมูลทางบัญชีเสนอต่อผู้บริหาร

4.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมทดรอง/ใบเบิกเงินสดย่อย

5.ตรวจสอบเอกสรประกอบใบสำคัญการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามรอบการจ่ายชำระ

6.จัดทำรายการปรับปรุงงบการเงินประจำเดือน

7.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินหมวด1-3 สินทรัพย์ หนี้สิน

8.ตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส

9.ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารด้านบัญชีให้แก่ผู้บริหาร

10.ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร และ ตรวจสอบเอกสาร ภษ.01-44


คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40  ปี

2.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน

3.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

4.มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน, การปิดงบ, ภาษีและงานตรวจสอบบัญชี, งบการเงินรวม

5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft office ( Excel )

7.บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

9.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่กว่า 79 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
387 Moo 4, Soi Patana 3, Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิทยา
โทรศัพท์
0-2709-3535, 0-2709-3533-5, 0-2709-4098 Fax 0-2709-6675, 0-2709-4965
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีลูกหนี้ (Excise Tax)
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นักพัฒนาโปรแกรม
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วิศวกรวางแผน
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานสมุทรปราการ, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานAccounting, หางานAccounting System, หางานAp, หางานAr, หางานAudit, หางานAudit Plan, หางานAudit Program, หางานAuditor, หางานBudget, หางานCash Control, หางานCash Flow, หางานExcel, หางานFinance & Accounting, หางานFinance&accounting, หางานFinancial Analysis, หางานInternal, หางานInternal Audit, หางานMicrosoft Office, หางานOutlook, หางานTax, หางานTax Audit, หางานTax Consult, หางานVat, หางานการเงินและการบัญชี, หางานควบคุมบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานงานบัญชี, หางานตรวจ Audit, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานตรวจสอบภายใน, หางานบริหารงานบัญชี, หางานบัญชี, หางานบัญชีเจ้าหนี้, หางานบัญชีและการเงิน, หางานบันทึกบัญชี, หางานปิดงบ, หางานปิดงบการเงิน, หางานภ.พ.30, หางานภงด., หางานภงด.1, หางานภงด.2, หางานภงด.3, หางานภงด.50, หางานภงด.53, หางานภงด.91, หางานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, หางานยื่นภาษี, หางานระบบบัญชี, หางานลูกหนี้, หางานวิเคราะห์งบการเงิน, หางานออดิท, หางานเจ้าหนี้, หางานโปรแกรมบัญชี, หางานบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)