หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำ สร้างคู่มือ และพัฒนาหลักสูตรตามแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Roadmap/Training Calendar) ตามความต้องการขององค์กร (Business Need) ในแต่ละช่วงเวลา
 2. จัดทำ ออกแบบพัฒนาเครื่องมือ วิธีการในการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย เน้นด้านภาวะผู้นำ และการพัฒนาทักษะในอนาคต (Leadership, Future Skills) ในระดับบริหาร
 3. สามารถดำเนินการเป็น Trainer & Facilitator ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม/การจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ Active Learning: On/Offline
 4. สร้างเครื่องมือ และพัฒนาวิธีการในการติดตามผลหลังการฝึกอบรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม/การจัดการเรียนรู้
 5. จัดทำ Talent Pipeline และพัฒนาบุคคลการให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตขององค์กร รวมทั้งสามารถ คำปรึกษา วางแผนการพัฒนาส่วนบุคคล ตามความต้องการของหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ (IDP: Individual Development Plan)
 6. บริหารจัดการทีมงานทั้งทีมงานตนเอง (People Learning Project) และทีมงานตามโปรเจค
คุณสมบัติ
 1. การศึกษา (Academic/Professional Qualification) ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน (Working Experience)
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 7 ปี และระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในการสอน และสามารถออกแบบหลักสูตรได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
     บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปี 2015 แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเรานั้น ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน โดยเกิดจากครอบครัวเล็กๆ ที่รัก ในการดูแลเอาใจใส่คนรอบตัว สนใจเรื่องอาหารการกิน รักในการทำอาหารให้คนในครอบครัวและเพื่อนพ้องใกล้ตัวทาน 
     จึงเป็นจุดตั้งต้นของ ธุรกิจร้านอาหาร อันเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของชาวปิ้งย่าง อย่าง Bar B Q Plaza ตอนนี้เรามีสมาชิกครอบครัวกว่า 4,000 คน ที่มาช่วยกันดูแล ให้บริการลูกค้าถึง 10 ล้านคนต่อปี ทั่วประเทศ 
     นอกจากเรื่องปิ้งย่างแล้ว ปัจจุบันธุรกิจใหม่ล่าสุดของเรา คือ HOT STAR ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 2015  มาทำหน้าที่ตามใจปากของคนรักอาหารไต้หวัน 

     เพราะความตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน ครอบครัวนี้ยังให้ความสำคัญกับอาหาร และรักที่จะดูแลผู้คนให้อิ่ม อร่อย กับ อาหารคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่เรียบง่ายของผู้ก่อตั้งนั่นคือ 

     "เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น"
ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธุรกิจต่อๆไปของเราในอนาคต จะต้องมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลบวกกับชีวิตคนในวงกว้างอย่างแน่นอน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Parichat,Khun Nidapak
ที่อยู่ : 333 Prachachuen Rd., Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 099-939-5899,080-555-5254
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.foodpassion.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด