หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

Account Supervisor
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ


1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง

4. จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง

5. จัดทำบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท

6. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน นำเสนอผู้บังคับบัญชา

8. ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี อาทิเช่น การกำหนดรหัสบัญชี การกระทบยอดบัญชี เป็นต้น

9. สรุปยอดขายทางบัญชี เพื่อจัดทำกราฟประจำเดือน

10. นำเสนอข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับประวัติการซื้อขายและการรับชำระ ให้ผู้พิจารณาเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้า

11. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง และชี้แจงเหตุผลลูกหนี้ที่เกินกำหนด เสนอให้ผู้บริหาร

12. ติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเกินกำหนด ลูกหนี้เช็คคืน และสรุปส่งฝ่ายกฎหมายหากเป็นหนี้ที่ติดตามไม่ได้แล้ว

13. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มี CPD หรือ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • วันทำงาน จันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) 08.00-17.30 น.
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานสมรส งานอุปสมบท งานฌาปณกิจศพ(บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
 • สังสรรค์ปีใหม่
 • เงินค่าอาวุโสเริ่มต้นเดือนละ 250-1,000 บาท (ตามอายุงาน)
 • เงินรางวัลพิเศษทองคำ 1 ชิ้น (กรณีรับเบี้ยขยันติดต่อกัน 12 ครั้ง)
 • เบี้ยขยันตามอายุงาน เริ่มต้นเดือนละ 500-1,550 บาท
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด เปิดดำเนินการมากกว่า10ปี เราคือผู็ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและวัสดุผลิตสื่อและป้ายโฆษณาอันดับ1 เราเน้นเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาดงานโฆษณา และยังผลิตสินค้าตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์สินค้าต่างๆเช่น NESCHEN,LG,AVERY และรวมถึงสินค้าเครืองเขียนลิขสิทธิ์จาก DISNEY

กลุ่มสินค้าต่างๆที่บริษัทจำหน่าย
- พลาสติกวิศวกรรมและพลาสติกเพื่อการพาณิชยกรรม
- วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน
- วัสดุงานป้ายและสื่อโฆษณานอกบ้าน
รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ หมึกพิมพ์ในวงการทำป้ายโฆษณา
- วัสดุศิลปะ เครื่องเขียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ DISNEY โดยเน้นการทำการตลาด DEPARTMENT STORE ,DISCOUNT STORE,MODERNTRADE สถาบันการศึกษาและตลาดในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด


 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : นวพล(ดิน)
ที่อยู่ : 47 ซอยรามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0854848792
โทรสาร : 0-2973-1170
โฮมเพจ : http://www.g-techgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด