หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้บริหารโครงการ (IT)

Project Management (IT)
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมกำกับดูแลภาพรวมของโครงการ
- ควบคุมกำกับดูแลกระบวนการทำงานในโครงการ
- กำกับดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
- นำส่งงานและติดตามการส่งงานแก่ลูกค้าและแผนกบริการหลังการขาย จนเสร็จสิ้นโครงการ
- นำส่งงานและติดตามแผนกบริการหลังการขาย จนเสร็จสิ้นโครงการ
คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศนียบัตรการบริหารโครงการ เช่น PMP

- ต้องมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Project Manager อย่างน้อย 5 ปี
- เคยบริหารจัดการงานโครงการด้าน IT ขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
- มีความรู้ด้านการบริหารโครงการภาครัฐ ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง
- มีความรู้ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- มีความชำนาญในโปรแกรม Microsoft Project, AutoCAD และ Microsoft Office
-มีใบกว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะในการวางแผน คิดวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ และมีภาวะผู้นำ
 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED was incorporated in 1997. We are the leading IT System Integrator specializing in IT consulting, designing, implementing and maintaining highly-efficient systems to suit our customer’s business needs. We have more than 15 years’ experience providing businesses with our customers in Government, Education and Private Companies. We offer the most efficient, innovative solutions to our customers to ensure the clients’ expectation are met and our team is motivated to ensure the best delivery to meet clients’ requirement as our slogan “Where Your Potential Unleashed” and operate under core value “Professional and Friendly”.

VISION
“To be a leading company of IT system integrator and to continue developing innovation toward society for the future”

MISSION
To take customer satisfaction sincerely by providing the best solutions and services to our customers
To continue to enhance the employee performance, professionalism and effectiveness
To create long-term value for our shareholders and return to community and society 
ชื่อผู้ติดต่อ : กานต์ชนก
ที่อยู่ : No.55, A.A. Capital Ratchada Building, 5th - 7th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2029-7888
โทรสาร : 0-2029-7879
โฮมเพจ : http://www.skyict.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)