หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

Ap Officer
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี
- สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
- ตรวจสอบรายการภาษีซื้อ จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อ
- ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท
- งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ MS.Officeได้ หากใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีAR/AP มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Work from home
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครบวงจรชั้นนำของประเทศ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร เพื่อพลิกโฉมการศึกษา และยกระดับคุณภาพเด็กไทย โดยเราดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี ปัจจุบันเรามีบริษัทในเครือ คือ 
- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  
- บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
- บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด
- บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด
เรามีนักวิชาการ ที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 คน และพนักงานขายกว่า 120 คนครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มีโรงพิมพ์ คลังสินค้าและระบบการจัดส่งทั่วประเทศและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษากว่า 100,000 รายทั่วประเทศ 
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ เติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-2999,086-341-8003,095-3711933
โทรสาร : 0-2622-1191
โฮมเพจ : http://www.aksorn.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด